Turistička agencija Vujović Travel

OBRENOVAC - SRBIJA
Miloša Obrenovića 110

Vlasnik agencije: Jasmina Vujović Vasić
Mobilni (Jasmina) +381 (0)60 18 23 976
Telefon/fax +381 (0)11 8727 704
E-mail: vujovictravel@gmail.com

Matični broj: 61419985

Šifra delatnosti: 63300

Tekući račun: 160-329360-38 Banca Intesa

PIB: 106394768

Adresa:

11500 Obrenovac, Miloša Obrenovića 110

 

 
Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *